پروژه بین‌المللی علم اقتصاد

پروژه بین‌المللی علم اقتصاد

پروژه
بایگانی پروژه‌های آکادمیا
2 محتوا

نام‌ها

پروژه بین‌المللی کتاب «اقتصاد» یک برنامه کامل و منسجم در حوزه علم اقتصاد با دسترسی باز و رایگان است که شامل کتابھای درسی الکترونیک و منابع پشتیبان آن اعم از کوئیز و نمودارھای تعاملی و ویدئوھای آموزشی برای استادان و نیز دانشجویان است.

کتاب اقتصاد CORE Econ بر اساس مباحث اصلی اقتصاد که شامل مطالعهٔ اقتصاد جهانی، اقتصاد پایدار، اقتصاد منطقی، اقتصاد نوین و نظریه اقتصادی است، تنظیم شده است. کتاب به‌طور تئوری و عملی به کاربران آن اطلاعات اقتصادی لازم را برای انجام و روشن شدن برنامه‌های اقتصادی مهمی می‌دهد. همچنین، در این پروژه، ارزش‌های معناشناسی و اخلاقی نیز به توضیح در می‌آید. با این حال، اهداف کلی این پروژه ایجاد یک دانش عمومی در مورد اقتصاد و نشان دادن اهمیت اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی در راهبری اجتماعی است.

پیشنهاد ما

محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز

خبرها

رویدادها