پروژه بین‌المللی علم اقتصاد

پروژه بین‌المللی علم اقتصاد

این پروژه همچنان ادامه دارد.
پنهان‌کن

نام‌ها

عاصفه رضایی
عاصفه بهزادی
پژ‌وهشگر

پیشنهاد ما

محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها