دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع حقوق

حقوق

دریچه‌ای به جهان «عدالت انتقالی»

دوره همگانی عدالت انتقالی
دوره‌های آکادمیکس
طراح و هماهنگ‌کننده دوره: بهار صبا

بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

حقوق
طراح و مدرس: لیلا اسدی

حق دانستن

دوره‌های آکادمیکس
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا

حمایت از حقوق کودک در ایران

دوره‌های آکادمیکس
طراح و مدرس دوره:‌ حامد فرمند

حقوق بشر فراتر از اخبار

دوره‌های آکادمیکس
طراح و مدرس دوره: بهار صبا
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها