پنل افکارسنجی ایرانیان

زبان برنامه: فارسی

طول برنامه: ۱ ساعت و ۱۵دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل تاریخ هنر
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر

خبرها

رویدادها