پروفایل، شامل همه نویسندگان، سخنرانان و همکاران ایران آکادمیاست که به اشکال و در مناسبت‌های گوناگونی در تدریس،تولید، یا ارائه محتوای آموزشی همکاری و مشارکت داشته‌اند. این فهرست همچنین شامل کسانی‌است که اثر یا آثاری از آنان منتشر شده است و یا موضوع مبحث یا مطلبی بوده‌اند. نمایش این نام‌ها لزوما به معنای وابستگی یا رابطه این افراد با ایران آکادمیا و فعالیت‌های آموزشی آن نیست.

مدرس در ایران آکادمیا
15 محتوا
مدرس آکادمیکس
85 محتوا

پروفایل

ایران آکادمیا | Iran Academia

ژاک لکان

عکس زاک لکان
پروفایل
روان‌پزشک و روان‌کاو برجسته فرانسوی

هیمن رحیمی

پروفالی هیمن رحیمی
پروفایل

کریستوف منکه

پروفایل کریستوف منکه
پروفایل

سهیل هومن

پروفایل سهیل هومن
پروفایل

نگین شیرآقایی

پروفایل نگین شیرآقایی
پروفایل

نرگس اسکندری-گرونبرگ

پروفایل

کریما بنون

پروفایل کریما بنون
پروفایل

زهرا بستانی

پروفایل

بهروز موسوی

پروفایل

راضیه طاهرخانی

پروفایل

منصور سهرابی

پروفایل

مطهره فولادی

پروفایل مطهره فولادی
پروفایل
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها