پنل تاریخ هنر

گرداننده:‌ منصوره شجاعی

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل افکارسنجی ایرانیان
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر

خبرها

رویدادها