پنل حقوق بشر

گرداننده: بهار صبا

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۴۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۲ - انگلیسی
آفلاین
پنل قانون حقوق بشر بین‌الملل
سالن ۲ - انگلیسی
آفلاین
پنل «ماهیت نفرت»

خبرها

رویدادها