بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»

پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»

گرداننده: روجا فضائلی

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۴۵ ق.ظ

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

این جلسه به تشریح فعالیت شبکه دانشگاهیان در خطر و سازمان‌های همتا در رابطه با کار  ایران آکادمیا می‌پردازد. انعکاسی از وضعیت و کار دانشگاهیان و هنرمندان در تبعید ارائه داده و وضعیت آزادی دانشگاهی را مورد بحث می‌دهد. همچنین فرصت‌های آموزش و یادگیری متقابل برای پژوهگشران در خطر، مربیان دانشگاهی و مدیران آموزش عالی  که برای تقویت آزادی علمی و حمایت از دانشگاهیان در معرض خطر فعالیت می‌کنند، فراهم می‌سازد که از جمله می‌توان به طرح پرسش‌های آگاهی‌دهنده و آمادگی برای میزبانی از آنان  اشاره کرد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - مستند فارسی با زیرنویس انگلیسی
آفلاین
نمایش فیلم مستند «مرابخوان؛ روایت‌های شنیده نشده»
سالن ۳ - انگلیسی
آفلاین
پنل «طبقه متوسط فقیر ایران» [فارسی]

خبرها

رویدادها