اتیمولوژی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

اتیمولوژی

سجاد سپهری
پروفایل
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان