جامعه‌شناس

ادگار مورن

پروفایل
جامعه شناس و فیلسوف، مدیر بازنشسته تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS).
بارگزاری نتایج بیشتر