شیرین عبادی

شیرین عبادی

پروفایل
حقوق‌دان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر

همایش «خشونت، قدرت و انقلاب»

سخنرانی
بارگزاری نتایج بیشتر