فیلسوف

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

فیلسوف

پروفایل
پیتر سینگر
استاد اخلاق زیستی موسسه ایرا وی دیکمپ (Ira, W. Decamp) ، مرکز دانشگاهی برای ارزش‌های انسانی، دانشگاه پرینستون.
پروفایل
ادگار مورن
جامعه شناس و فیلسوف، مدیر بازنشسته تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS).

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان