بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
فیلسوف

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

فیلسوف

پروفایل
پیتر سینگر
استاد اخلاق زیستی موسسه ایرا وی دیکمپ (Ira, W. Decamp) ، مرکز دانشگاهی برای ارزش‌های انسانی، دانشگاه پرینستون.
پروفایل
ادگار مورن
جامعه شناس و فیلسوف، مدیر بازنشسته تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS).

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان