مدرنیته

برخورد مدرنیته، جنسیت، و ایدئولوژی

کتاب مدرنیته، جنسیت، و ایدئولوژی؛ زندگی یک رقصنده در تحولات انقلابی
کتاب
نویسنده: کامران تلطف، برگردان: شهرام پرستش

ازخودبیگانگی و ملالت‌های دوران مدرن از نگاه مارکس، دورکهایم و وبر

جستار
سعید مهدی‌زاده

عارف دیرلیک

پروفایل
تاریخدان آمریکایی ترک تبار
بارگزاری نتایج بیشتر