مطالعات فرهنگی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

مطالعات فرهنگی

روز انگلیسی
پنل مطالعات فرهنگی
سالن ۱ - انگلیسی
پنل مطالعات فرهنگی، کنفرانس ICCI، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲
آرش قجرجزی
پروفایل
آرش قجرجزی
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان