معماری سیستم

مهدی محسنی

پروفایل
توسعه دهنده ارشد دات نت، معمار سیستم و تکنیسین ارشد پُل‌استار
بارگزاری نتایج بیشتر