میدان تحریر قاهره

❤ نوال السعداوی (زنده‌یاد)

پروفایل
نویسنده، کنشگر، فمینیست، روان‌پزشک و پزشک مصری. عضو فقید شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا
بارگزاری نتایج بیشتر