نظریه رسانه

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

نظریه رسانه

آرش قجرجزی
پروفایل
آرش قجرجزی
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان