نقد ادبی

آریل دورفمان

پروفایل
نویسنده، نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا.
بارگزاری نتایج بیشتر