بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
کنفرانس ایران پژوهی معاصر

کنفرانس ایران پژوهی معاصر

یاسمین انصاری

پروفایل
دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه اروپای مرکزی

شهرام ارشدنژاد

شهرام ارشدنژاد
پروفایل
دکتری علوم سیاسی

نظیفه کوسوکوغلو

پروفایل
دکتری تاریخ مدرن ترکیه، دانشگاه گالوی ایرلند

یاسر سلیمی نمین

پروفایل
دانشجوی دکتری حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه ورشو

نسترن سارمی

پروفایل
دانشجوی دکتری در دانشگاه سایمون فریزر

نصیر صفری

پروفایل
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

نافعە مرادی

پروفایل
لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ندا ناجی

پروفایل
کارشناس حقوق، پژوهشگر مستقل

مهسا نجات

پروفایل
دکتری پژوهش هنر، مدرس مدعو دانشگاه هنر اصفهان

ناصر تقویان

پروفایل
دکتری فلسفه آموزش، استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران، پژوهشگر میهمان در دانشگاه خرونینگن هلند

منیژه میرمکری

پروفایل
دکتری زبانشناسی عمومی، پژوهشگر مستقل

مهتاب دادارصفت محبوب

پروفایل
دانشجوی دکتری در دانشگاه دویسبورگ-اسن، آلمان

مسیح کریمی

پروفایل
کارشناس مهندسی صنایع، دانشجوی هنر آکادمی آلبرتینای تورین، ایتالیا

مصطفی کاظمیان

پروفایل
پزشک، روانکاو

مزدک دانشور

پروفایل
دانشجوی دکتری، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن، بخش مطالعات منطقه ای

مریم کلانتر

پروفایل
کارشناس ارشد متالورژی، پژوهشگر مستقل

مریم میرزا

پروفایل
روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی با تمرکز بر برابری جنسیتی و آزادی اینترنت

مریم فومنی

پروفایل
رزونامه نگار،‌ کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه ترینیتی دوبلین، ایرلند

مرضیه ثابت اقلیدی

پروفایل
دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مرضیه نصیری

پروفایل
دانشجوی دکتری فلسفه، پژوهشگر فلسفه در دانشگاه هاینریش هاینه دوسلدورف

محمد حسینی سهی

پروفایل
دکتری مهندسی/ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی

محمد ریگی درخشان

پروفایل
دکتری روابط بین الملل از دانشگاه مدنیت استانبول

کتایون لطیف

پروفایل
کارشناسی ارشد دراماتورژی از École normale supérieure de Lyon

ماکسیمیلیانو واسالی

پروفایل
پژوهشگر دانشگاه ساپینزا ایتالیا

فرزانه بهرامی

پروفایل
استادیار برنامه ریزی و سیالیت شهری، دانشگاه خرونینگن هلند

فهیمه آزموده

پروفایل
پژوهشگر مدعو در دانشگاه هومبولت برلین

فاطمه فاروقی

پروفایل
دانشجوی دکتری علوم تربیتی در دانشگاه دبرسن، مجارستان

فرزانه برزگر

پروفایل
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و سیاست اجتماعی

فاطمه امان

پروفایل
عضو ارشد غیر مقیم در موسسه خاورمیانه

فاطمه زهتاب

پروفایل
دکتری پژوهش هنر، پژوهشگر مستقل
بارگزاری نتایج بیشتر