کنفرانس ایران پژوهی معاصر

یاسمین انصاری

پروفایل
دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه اروپای مرکزی

شهرام ارشادنژاد

جایگزین عکس پُست
پروفایل
دکتری علوم سیاسی

نظیفه کوسوکوغلو

پروفایل
دکتری تاریخ مدرن ترکیه، دانشگاه گالوی ایرلند

یاسر سلیمی نمین

پروفایل
دانشجوی دکتری حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه ورشو

نسترن سارمی

پروفایل
دانشجوی دکتری در دانشگاه سایمون فریزر

نصیر صفری

پروفایل
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

نافعە مرادی

پروفایل
لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ندا ناجی

پروفایل
کارشناس حقوق، پژوهشگر مستقل

ناصر تقویان

پروفایل
دکتری فلسفه آموزش، استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران، پژوهشگر میهمان در دانشگاه خرونینگن هلند

مهسا نجات

پروفایل
دکتری پژوهش هنر، مدرس مدعو دانشگاه هنر اصفهان

منیژه میرمکری

پروفایل
دکتری زبانشناسی عمومی، پژوهشگر مستقل

مهتاب دادارصفت محبوب

پروفایل
دانشجوی دکتری در دانشگاه دویسبورگ-اسن، آلمان

مسیح کریمی

پروفایل
کارشناس مهندسی صنایع، دانشجوی هنر آکادمی آلبرتینای تورین، ایتالیا

مصطفی کاظمیان

پروفایل
پزشک، روانکاو

مزدک دانشور

پروفایل
دانشجوی دکتری، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن، بخش مطالعات منطقه ای

مریم کلانتر

پروفایل
کارشناس ارشد متالورژی، پژوهشگر مستقل

مریم میرزا

پروفایل
روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی با تمرکز بر برابری جنسیتی و آزادی اینترنت

مریم فومنی

پروفایل
رزونامه نگار،‌ کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه ترینیتی دوبلین، ایرلند

مرضیه ثابت اقلیدی

پروفایل
دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مرضیه نصیری

پروفایل
دانشجوی دکتری فلسفه، پژوهشگر فلسفه در دانشگاه هاینریش هاینه دوسلدورف

محمد حسینی سهی

پروفایل
دکتری مهندسی/ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی

محمد ریگی درخشان

پروفایل
دکتری روابط بین الملل از دانشگاه مدنیت استانبول

کتایون لطیف

پروفایل
کارشناسی ارشد دراماتورژی از École normale supérieure de Lyon

ماکسیمیلیانو واسالی

پروفایل
پژوهشگر دانشگاه ساپینزا ایتالیا

فهیمه آزموده

پروفایل
پژوهشگر مدعو در دانشگاه هومبولت برلین

فرزانه بهرامی

پروفایل
استادیار برنامه ریزی و سیالیت شهری، دانشگاه خرونینگن هلند

فاطمه فاروقی

پروفایل
دانشجوی دکتری علوم تربیتی در دانشگاه دبرسن، مجارستان

فرزانه برزگر

پروفایل
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و سیاست اجتماعی

فاطمه امان

پروفایل
عضو ارشد غیر مقیم در موسسه خاورمیانه

فاطمه زهتاب

پروفایل
دکتری پژوهش هنر، پژوهشگر مستقل
بارگزاری نتایج بیشتر