یورگن هابرماس

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

یورگن هابرماس

انتخابی
هابرماس و پرسش مشروعیت
محمدرضا نیکفر
در کانون این درس، کتاب «بحران مشروعیت» یورگن هابرماس قرار دارد. ما با کار روی این کتاب، با مجموعه‌ای از مفهوم‌های پایه‌ای در تحلیل وضعیت جامعه معاصر آشنا می‌شویم. از آن جمله‌اند، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری "متأخر"، سیستم‌های اجتماعی، بحران، و مشروعیت. بحث ما انتزاعی نمی‌ماند و تنها معطوف به جامعه‌های به اصطلاح پیش‌رفته نیست.
پروفایل
سیلا بن حبیب
فیلسوف و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل، عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان