ایقان شهیدی

دانشجوی دکترا تاریخ اندیشه در دانشگاه کمبریج، آمریکا


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

فارغ التحصیل جامعه شناسی از موسسه BIHE

پروفایل در وبسایت دانشگاه ایران آکادمیا
وجود این پروفایل لزوما به معنی همکاری یا وابستگی شخص به دانشگاه ایران آکادمیا نیست.

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
احیای فرهنگی: بررسی تاریخی و سوگیری‌های آینده (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
تاب آوری و عاملیت جامعه بهائی در ایران (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
سنت‌ها و نقش‌های متحول در جامعه یارسان (پنل)
کلیک کنید!
پروفایل
ایقان شهیدی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها