عباس شهرابی فراهانی

دانش‌آموخته کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی از دانشگاه اروپای مرکزی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

پروفایل در وبسایت دانشگاه ایران آکادمیا
وجود این پروفایل لزوما به معنی همکاری یا وابستگی شخص به دانشگاه ایران آکادمیا نیست.

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
جلو‌ه‌های دیگری‌ستیزی (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
سیاست هویت و ناسیونالیسم در ایران مدرن (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
بازاندیشی هنجارهای اجتماعی: دیدگاه های سیاسی و فرهنگی از ایران (پنل)
کلیک کنید!
پروفایل
عباس شهرابی فراهانی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها