عاطفه رنگریز

پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و زندانی سیاسی سابق


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

تصویر پروفایل عاطفه رنگریز در وبسایت ایران آکادمیا

پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و زندانی سیاسی سابق

پالایش کنید
پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها