کاظم علمداری

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

کاظم علمداری

کاظم علمداری نویسنده، جامعه شناس و استاد بازنشسته در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. او پنج کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی تألیف کرده و بیش از 100 مقاله در زمینه تروریسم، اقتصاد سیاسی، نقش ادیان در توسعه جامعه و جنبش‌های اجتماعی منتشر کرده است.

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
احیای فرهنگی: بررسی تاریخی و سوگیری‌های آینده (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
دیاسپورای ایرانی: یکپارچگی و هویت فرهنگی (پنل)
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۶
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۵
کاظم علمداری
آزادی اندیشه شماره ۱۲
«نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲
مقاله کنفرانس - کاظم علمداری
ایران آکادمیا شماره ۹
نگاه به شرق و نظم نوین جهانی [مقاله کنفرانس]
کلیک کنید!
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
سخنرانی کاظم علمداری
کنفرانس ۲۰۲۲
استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل مطالعات فرودستان
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها