محمود مسائلی

محمود مسائلی

استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

محمود مسائلی

این مجموعه به‌مثابه بلاگ شخصی عمل می‌کند و بلافاصله پس از انتشار محتوای تازه‌ای مرتبط با این پروفایل، به‌روز خواهد شد. برای مراجعه دوباره می‌توانید این صفحه را در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.

مقاله

مقاله کنفرانس - محمود مسائلی
ایران آکادمیا شماره ۹
تعهدات Erga Omnes در قانون بین‌الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن [مقاله کنفرانس]
محمود مسائلی
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
محمود مسائلی
آگورا
مارکس و حقوق بشر

جستار

محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
تعامل حقوق بشر با دولت و حاکمیت ملی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
شرایط گذار از استبداد به دموکراسی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
دموکراسی در خواستی دیرپا برای رهایی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
موضوع سقط جنین در حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
هویت و امنیت انسانی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
قتل های ناموسی در حقوق بشر بین المللی
محمود مسائلی
آگورا
کوروش و حکومت مطلوب: منش انسانی یا حقوق بشر؟
محمود مسائلی
آگورا
آزادی‌های فردگرایانه و سیاست‌های واکسینه‌شدن
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر و امید اجتماعی
فرشته قدسی، محمود مسائلی
آگورا
مهرورزی به عنوان منبع الهامی برای حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
ابعاد ایدئولوژیک امارت اسلامی طالبان
محمود مسائلی
آگورا
ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن
محمود مسائلی
آگورا
معضل شناسایی امارت اسلامی طالبان در حقوق بین الملل
محمود مسائلی
آگورا
ابعاد کیفری شکنجه در حقوق بین‌الملل
محمود مسائلی
آگورا
مصداق حقوقی ممنوعیت ورود واکسن - محمود مسائلی
محمود مسائلی
آگورا
فرار از آزادی در شخصیت اقتدار گرا
محمود مسائلی
آگورا
روانشناسی سیاسی فاشیسم مذهبی
محمود مسائلی
آگورا
اصول آزادی خواهی و دمکراسی در مقابله با استبداد
محمود مسائلی
آگورا
اصول مقاومت مدنی در مبارزه با استبداد
محمود مسائلی
آگورا
شعر طنز، صدای بلند آزادی خواهی
محمود مسائلی
آگورا
صلاحیت دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
تفسیری بر بی‌اعتباری حکومت بدترین‌ها در فلسفه سیاسی
محمود مسائلی
آگورا
امتیاز (رانت) خواری حکومتی و تباهی اصول دمکراتیک
محمود مسائلی
آگورا
مذهب نهادین و انکار هویت انسانی
محمود مسائلی
آگورا
تضاد ماهوی حکومت دینی با گفتمان حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر، ذاتی مبارزه با ظلم و تعهد رهایی بخشی جامعه
محمود مسائلی
آگورا
الگوی روسی قدرت برای مقابله با آزادی خواهی و دمکراسی
محمود مسائلی
آگورا
عوام‌فریبی و حکومت بدترین‌ها
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر زندانیان سرافراز سیاسی - تفسیری فلسفی بر بند اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

وبینار

محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
دموکراسی در خواستی دیرپا برای رهایی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
موضوع سقط جنین در حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
هویت و امنیت انسانی
محمود مسائلی
آگورا
کوروش و حکومت مطلوب: منش انسانی یا حقوق بشر؟
محمود مسائلی
آگورا
آزادی‌های فردگرایانه و سیاست‌های واکسینه‌شدن
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر و امید اجتماعی
فرشته قدسی، محمود مسائلی
آگورا
مهرورزی به عنوان منبع الهامی برای حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
ابعاد ایدئولوژیک امارت اسلامی طالبان
محمود مسائلی
آگورا
ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن
محمود مسائلی
آگورا
معضل شناسایی امارت اسلامی طالبان در حقوق بین الملل
محمود مسائلی
آگورا
ابعاد کیفری شکنجه در حقوق بین‌الملل
محمود مسائلی
آگورا
مصداق حقوقی ممنوعیت ورود واکسن - محمود مسائلی
محمود مسائلی
آگورا
فرار از آزادی در شخصیت اقتدار گرا
محمود مسائلی
آگورا
روانشناسی سیاسی فاشیسم مذهبی
محمود مسائلی
آگورا
اصول آزادی خواهی و دمکراسی در مقابله با استبداد
محمود مسائلی
آگورا
اصول مقاومت مدنی در مبارزه با استبداد
محمود مسائلی
آگورا
شعر طنز، صدای بلند آزادی خواهی
محمود مسائلی
آگورا
صلاحیت دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
تفسیری بر بی‌اعتباری حکومت بدترین‌ها در فلسفه سیاسی
محمود مسائلی
آگورا
امتیاز (رانت) خواری حکومتی و تباهی اصول دمکراتیک
محمود مسائلی
آگورا
مذهب نهادین و انکار هویت انسانی
محمود مسائلی
آگورا
تضاد ماهوی حکومت دینی با گفتمان حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر، ذاتی مبارزه با ظلم و تعهد رهایی بخشی جامعه
محمود مسائلی
آگورا
الگوی روسی قدرت برای مقابله با آزادی خواهی و دمکراسی
محمود مسائلی
آگورا
عوام‌فریبی و حکومت بدترین‌ها
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر زندانیان سرافراز سیاسی - تفسیری فلسفی بر بند اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
قاعده حسن نیت و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل
محمود مسائلی
آگورا
اعتبار قراردادها و معاهدات بین المللی در حقوق بین الملل - به بهانه امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
محمود مسائلی
آگورا
آیین اخلاق در دیپلماسی

درسگفتار

محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش پنجم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش چهارم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش سوم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش دوم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش اول

سخنرانی

سخنرانی محمود مسائلی
کنفرانس ۲۰۲۲
تعهدات Erga Omnes در حقوق بین الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن

پادکست

تدریس

محمود مسائلی
آکادمیا
حقوق بشر

نشر

-
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
محمود مسائلی
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
محمود مسائلی
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۵
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۴

همچنین بازدید کنید

عارف دیرلیک
تاریخدان آمریکایی ترک تبار
بهار صبا
بهار صبا
حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق بشر
نادر مرادی
پژوهشگر
سارا سهیل
دارای دکترای مطالعات جنسیت، دانش‌آموخته حقوق و تاریخ آسیای جنوبی

خبرها

نویسنده: هانس لوکاس کیسر، برگردان: امیر مقدم
خبر
طلعت پاشا پدر ترکیه مدرن - معمار نسل‌کشی (در آستانه انتشار)
ایران آکادمیا
آفلاین
انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا در هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور - لاهه

رویدادها

14 ژوئن
16 ژوئن
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
فروم همبستگی برای ایران
9 ژوئن
9 ژوئن
آصف بیات
15:00

تا

17:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«زن، زندگی، آزادی» و انقلاب‌های قرن بیست و یکم - آصف بیات