منصوره بهکیش

فعال جنبش زنان و جنبش دادخواهی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

تصویر پروفایل منصوره بهکیش در وبسایت ایران آکادمیا

فعال جنبش زنان و جنبش دادخواهی

پالایش کنید
پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها