محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

محمدرضا معینی

محمدرضا استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه حبیب است.

مقاله

محمدرضا معینی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری
آگورا
اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال

جستار

وبینار

درسگفتار

سخنرانی

پادکست

تدریس

محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز

نشر

-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۷
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱

همچنین بازدید کنید

اسلاوی ژیژک
فیلسوف
لوسین سِو
فیلسوف
شیرین عبادی
حقوق‌دان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر
روجا فضائلی
روجا فضائلی
دکترای حقوق بشر و استاد تمدن اسلامی

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها

28 ژانویه
28 ژانویه
دبیرخانه
19:00

تا

21:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۶
20 ژانویه
20 ژانویه
پرستو فروهر و محمدرضا نیکفر
16:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
جنبش و پرسش‌های آن - پرستو فروهر و محمدرضا نیکفر