محمدرضا معینی

اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

محمدرضا معینی

محمدرضا استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه حبیب است.

پالایش کنید
محمدرضا معینی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز
انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری
آگورا
اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۷
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها