محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

محمدرضا معینی

محمدرضا استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه حبیب است.

مقاله

محمدرضا معینی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری
آگورا
اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال

جستار

وبینار

درسگفتار

سخنرانی

پادکست

تدریس

محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز

نشر

-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۷
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱

همچنین بازدید کنید

سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
علیرضا گیتی‌گهر
پژوهشگر
ناتالیا پاشکیوا
دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس
کاظم ایزدی
جامعه‌شناس

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

27 آگوست
27 آگوست
سالن ۱ - فارسی
15:30

تا

16:45
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل دانش و قدرت
27 آگوست
27 آگوست
سالن ۱ - فارسی
18:15

تا

19:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه