ناتالیا پاشکیوا

دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

حوزه تخصص: علوم اجتماعی و انسانی، مطالعات فراملی، تاریخ نقل و انتقالات، تاریخ تطبیقی، مناطق روسیه و اروپای شرقی، نوآوری های تکنولوژیک در تاریخ و علوم اجتماعی، آرشیو.

پالایش کنید
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا
کنفرانس ۲۰۲۲
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»
سالن ۲ - انگلیسی
آفلاین
پنل حقوق بشر
-
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (انگلیسی)
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها