سمیه رستم پور

پژوهشگر دکترای جامعه شناسی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

سمیه رستم‌پور نامزد دکتری جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 8 در فرانسه است و کارشناسی ارشد جامعه شناسی را در دانشگاه تهران گذرانده است.

پالایش کنید
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
سمیه رستم پور
آگورا
تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها