پایان‌نامه

پنهان‌کن

نام‌ها

زینب پیغمبرزاده
زینب پیغمبرزاده
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی
سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

پیشنهاد ما

محمدرضا نیکفر
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا معینی
-
آکادمیا
محمدرضا معینی
جلیل روشندل
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
-
آکادمیا
آزاده کیان
سجاد سپهری
-
آکادمیا
سجاد سپهری

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها