پایان‌نامه

استادان: سعید پیوندی، زینب پیغمبرزاده

تعداد جلسات: ۴

دوره‌های آکادمیا
دوره‌های برنامه تحصیل دانشگاهی
15 محتوا
آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا
پایان‌نامه
پایان‌نامه برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
1 محتوا

نام‌ها

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها