دوره‌های آکادمیا

دوره‌های ایران آکادمیا، مفاد آموزشی برنامه تحصیلی دانشگاه ایران آکادمیا هستند که با معیارهای بین‌المللی و برای برآورده‌کردن اهداف گوناگون آموزشی طراحی و تدریس و روزآمد می‌شوند. آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ آموزش روش شناسی و اندیشه سنجشگرانه و آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی؛ و تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از جمله موضوعات پرداخته شده در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا هستند.

پیش‌نیاز
دوره‌های پیش‌نیاز دانشگاه ایران آکادمیا
2 Post(s)
نیمسال اول
دوره‌های نیمسال اول برنامه تحصیلی
4 Post(s)
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 Post(s)
پایان‌نامه
پایان‌نامه برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
1 Post(s)
انتخابی
دوره‌های انتخابی برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
2 Post(s)

بایگانی دوره‌های آکادمیا

آکادمیا
اندیشه سیاسی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
اندیشه انتقادی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
روش‌شناسی
سعید پیوندی
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
فرزین وحدت
آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
جلیل روشندل
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
حقوق بشر
محمود مسائلی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
محمدرضا معینی
آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پایان‌نامه
پژوهش عملی
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email