بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
دوره‌های آکادمیا

دوره‌های ایران آکادمیا، مفاد آموزشی برنامه تحصیلی دانشگاه ایران آکادمیا هستند که با معیارهای بین‌المللی و برای برآورده‌کردن اهداف گوناگون آموزشی طراحی و تدریس و روزآمد می‌شوند. آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ آموزش روش شناسی و اندیشه سنجشگرانه و آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی؛ و تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از جمله موضوعات پرداخته شده در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا هستند.

پیش‌نیاز
دوره‌های پیش‌نیاز دانشگاه ایران آکادمیا
2 Post(s)
نیمسال اول
دوره‌های نیمسال اول برنامه تحصیلی
3 Post(s)
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 Post(s)
پایان‌نامه
پایان‌نامه برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
1 Post(s)
انتخابی
دوره‌های انتخابی برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
3 Post(s)
خودآموز
2 Post(s)

بایگانی دوره‌های آکادمیا

کاور کلاس تئوری دموکراتیک - دانشگاه ایران آکادمیا
آکادمیا
تئوری دموکراسی
محمدرضا نیکفر
انتخابی
هابرماس و پرسش مشروعیت
محمدرضا نیکفر
انتخابی
امانوئل کانت و پرسش صلح
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
اندیشه انتقادی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
روش‌شناسی
سعید پیوندی
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده
آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
جلیل روشندل
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
حقوق بشر
محمود مسائلی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
محمدرضا معینی
آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پایان‌نامه
پژوهش عملی