دوره‌های ایران آکادمیا، مفاد آموزشی برنامه تحصیلی دانشگاه ایران آکادمیا هستند که با معیارهای بین‌المللی و برای برآورده‌کردن اهداف گوناگون آموزشی طراحی و تدریس و روزآمد می‌شوند. آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ آموزش روش شناسی و اندیشه سنجشگرانه و آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی؛ و تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از جمله موضوعات پرداخته شده در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا هستند.

پیش‌نیاز
دوره‌های پیش‌نیاز دانشگاه ایران آکادمیا
2 محتوا
نیمسال اول
دوره‌های نیمسال اول برنامه تحصیلی
3 محتوا
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 محتوا
پایان‌نامه
پایان‌نامه برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
1 محتوا
خودآموز
7 محتوا

دوره‌های آکادمیا

ایران آکادمیا | Iran Academia

نظریه‌های دموکراسی ۲

Radical Democracy
آکادمیا
محمدرضا نیکفر

نظریه‌های دموکراسی ۱

کاور کلاس تئوری دموکراتیک - دانشگاه ایران آکادمیا
آکادمیا
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

هابرماس و پرسش مشروعیت

تصویر مقاله هابرماس و پرسش مشروعیت
خودآموز
محمدرضا نیکفر

امانوئل کانت و پرسش صلح

خودآموز
محمدرضا نیکفر

روش‌شناسی

آکادمیا
سعید پیوندی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

آکادمیا
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده

جنسیت و تحول اجتماعی

آکادمیا
نیره توحیدی

جنبش‌های اجتماعی

آکادمیا
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی

دموکراسی و شیوه اداره مطلوب

آکادمیا
جلیل روشندل

قرارداد اجتماعی

آکادمیا
محمدرضا نیکفر

حقوق بشر

آکادمیا
محمود مسائلی

اقتصاد سیاسی

آکادمیا
محمدرضا معینی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها