دوره‌های آکادمیا

دوره‌های ایران آکادمیا، مفاد آموزشی برنامه تحصیلی دانشگاه ایران آکادمیا هستند که با معیارهای بین‌المللی و برای برآورده‌کردن اهداف گوناگون آموزشی طراحی و تدریس و روزآمد می‌شوند. آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ آموزش روش شناسی و اندیشه سنجشگرانه و آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی؛ و تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از جمله موضوعات پرداخته شده در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا هستند.

پیش‌نیاز
دوره‌های پیش‌نیاز دانشگاه ایران آکادمیا
2 Post(s)
نیمسال اول
دوره‌های نیمسال اول برنامه تحصیلی
4 Post(s)
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 Post(s)
پایان‌نامه
پایان‌نامه برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
1 Post(s)
انتخابی
دوره‌های انتخابی برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
2 Post(s)

بایگانی دوره‌های آکادمیا

آکادمیا
اندیشه سیاسی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
اندیشه انتقادی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
روش‌شناسی
سعید پیوندی
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
فرزین وحدت
آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
جلیل روشندل
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
حقوق بشر
محمود مسائلی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
محمدرضا معینی
آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پایان‌نامه
پژوهش عملی