پنل ایران آکادمیا

گرداننده: علیرضا کاظمی

طول برنامه:‌۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۱ - فارسی
آفلاین
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل دانش و قدرت
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]

خبرها

رویدادها