تصویر دانشگاه گوته - راهنمای سفر به کنفرانس ۲۰۲۴ فرانکفورت

راهنمای سفر (ICCI 2024)

راهنمای سفر به محل برگزاری، حمل و نقل، و اقامت

راهنمای سفر به کنفرانس ۲۰۲۴ ایران آکادمیا

راهنما
4 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۴
سومین کنفرانس دوزبانه بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۴
6 محتوا

راهنمای سفر به کنفرانس ۲۰۲۴ (ICCI 2024)، در فرانکفورت

محل برگزاری کنفرانس

Goethe University Frankfurt – Campus Westend (main building)

حمل و نقل

به زودی

اقامت

به زودی

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها