فراخوان

دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها

برنامه

جزئیات دو روز کنفرانس
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲

راهنما

در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲
راهنما
آدرس، حمل و نقل، و اقامت

نام‌نویسی

-
نام‌نویسی برای شرکت حضوری در کنفرانس

بایگانی سخنرانی‌ها

پس از کنفرانس، بایگانی سخنرانی‌ها در اینجا در دسترس خواهد بود
هنوز بازتاب یا خبری در این بخش منتشر نشده است.

همراهان

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email