booth

درخواست (booth) غرفه

فرم درخواست غرفه نمایش

برای ناشران و هنرمندان

کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر

دانشگاه ایران آکادمیا

با اجاره غرفه، حضور خود را در کنفرانس ICCI تضمین کنید. هر غرفه (booth) شامل میزهایی به ابعاد ۱۲۰ در ۸۰ سانتی متر است. ناشران اغلب ۲ یا ۳ میز نیاز دارند تا فضای کافی برای نمایش شمار بیشتری کتاب را فراهم می‌کند. از ناشران آثار فارسی و انگلیسی در زمینه ایران‌پژوهی به طور ویژه برای شرکت در این کنفرانس و نمایش آثار دعوت می‌کنیم. پس از ثبت نام و تأیید مشارکت شما، یک آدرس پستی برای ارسال آسان کتاب‌ها یا آثار هنری به محل برگزاری در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید پیش از سفر به محل برگزاری همه چیز را پُست کنید.

درخواست غرفه
نام
نام خانوادگی
وبسایت رسمی، کانال رسمی اینستاگرام یا تلگرام یا هر آدرس دیگری که ما بتوانیم از آن طریق با فعالیت‌های شما آشنا شویم. پروفایل شخصی و خصوصی مطلوب ما نیست، اما پروفایل شخصی‌ای که عمومی و متمرکز بر کار حرفه‌ای شما باشد، مفید است.
گزینه‌ها (هزینه هر میز برای دو روز کنفرانس ۱۵ یورو است)
این امکانات برای هر دو روز کنفرانس در دسترس قرار می‌گیرند. هزینه پرداختی صرف اجاره میز از محل برگزاری کنفرانس خواهد شد. ایران آکادمیا تسهیل‌کننده است و هیچ بهره مالی از این پرداخت نمی‌برد.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها