حقوق زنان

رویا کریمی مجد

پروفایل رویا کریمی مجد
پروفایل
روزنامه‌نگار تحقیقی و تهیه‌کننده (رادیو فردا)

عاطفه رنگریز

تصویر پروفایل عاطفه رنگریز در وبسایت ایران آکادمیا
پروفایل
پژوهشگر مستقل، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و زندانی سیاسی سابق

منیره برادران

تصویر منیره برادران
پروفایل
نویسنده و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی

موضوع سقط جنین در حقوق بشر

جستارهای محمود مسائلی
محمود مسائلی

قانون جوانی جمعیت: تبدیل کیش مادری به نهاد مادری

جستارهای منصوره شجاعی
منصوره شجاعی

فرنگیس بیات

فرنگیس بیات
پروفایل
دانش‌آموخته علوم سیاسی، روزنامه‌نگار

منصوره شجاعی

تصویر پروفایل منصوره شجاعی
پروفایل
نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان
بارگزاری نتایج بیشتر