فلسفه

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

فلسفه

پروفایل
امین قدرت‌زاده
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن
پروفایل
سیلا بن حبیب
فیلسوف و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل، عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا
آرش قجرجزی
پروفایل
آرش قجرجزی
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان