فلسفه

الهیات چیست؟

پوستر مقاله الهیات چیست
مقاله
آدام کاتسکو، ترجمه حسین متقی

هیمن رحیمی

تصویر هیمن
پروفایل
پژوهشگر فلسفه و علوم اجتماعی

رخداد

جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی

حسین متقی

پروفایل
پژوهشگر و مترجم

ژرژ پولیتزر

پروفایل
فیلسوف فرانسوی و نظریه‌پرداز مارکسیست مجارتبار

امین قدرت‌زاده

پروفایل
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن

سیلا بن حبیب

پروفایل
فیلسوف و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل، عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا

آرش قجرجزی

آرش قجرجزی
پروفایل
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

محمدرضا نیکفر

محمدرضا نیکفر
پروفایل
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

مهرداد درویش‌پور

مهرداد درویش‌پور
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی
بارگزاری نتایج بیشتر