فلسفه

در بابِ ژوییسانس

مقاله در بابِ ژوییسانس، ژاک لکان
مقاله
ژاک لکان، مترجم: اشکان بهشتی

ژاک لکان

عکس زاک لکان
پروفایل
روان‌پزشک و روان‌کاو برجسته فرانسوی

تولدت مبارک کانت، ای سادیستی مفلوک!

جستار تولدت مبارک کانت
جستار
نویسنده: اسلاوی ژیژک، مترجم: حسین متقی

الهیات چیست؟

پوستر مقاله الهیات چیست
مقاله
آدام کاتسکو، ترجمه حسین متقی

رخداد

جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی

حسین متقی

پروفایل
پژوهشگر و مترجم

ژرژ پولیتزر

پروفایل
فیلسوف فرانسوی و نظریه‌پرداز مارکسیست مجارتبار

امین قدرت‌زاده

پروفایل
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن

سیلا بن حبیب

پروفایل
فیلسوف و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل، عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا

آرش قجرجزی

آرش قجرجزی
پروفایل
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

محمدرضا نیکفر

Mohammad Reza Nikfar محمدرضا نیکفر
پروفایل
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

مهرداد درویش‌پور

Mehrdad Darvishpour مهرداد درویش‌پور
پروفایل
مدرس ارشد و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه مالاردالن در سوئد
بارگزاری نتایج بیشتر