بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
فلسفه

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

فلسفه

جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
رخداد
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی
پروفایل
حسین متقی
پژوهشگر و مترجم
پروفایل
ژرژ پولیتزر
فیلسوف فرانسوی و نظریه‌پرداز مارکسیست مجارتبار
پروفایل
امین قدرت‌زاده
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن
پروفایل
سیلا بن حبیب
فیلسوف و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل، عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا
آرش قجرجزی
پروفایل
آرش قجرجزی
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان