مهرداد درویش‌پور

مدرس ارشد و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه مالاردالن در سوئد


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

Mehrdad Darvishpour مهرداد درویش‌پور

مهرداد درویش‌پور دارای دکترای جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی، پژوهشگر جنسیت و قومیت میباشد

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
ارائه‌های مستقل فارسی ۳
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
ارائه‌های مستقل فارسی ۲
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
سرکوب، خشونت و جنبش های اجتماعی (پنل)
پوستر برنامه یازدهم کلن
سعید رهنما و مهرداد درویش‌پور
سخنرانی
فقدان آرمان صلح در خاورمیانه و پرسش‌های آن
کلیک کنید!
سخنرانی
همایش «خشونت، قدرت و انقلاب»
Mehrdad Darvishpour مهرداد درویش‌پور
کلیک کنید!
پروفایل
مهرداد درویش‌پور
سعید مدنی، نیره توحیدی، مهرداد درویش‌پور
سخنرانی
خیزش‌های اجتماعی در ایران و آینده آنها
مهرداد درویش‌پور
وبینار
فرضیه‌های نظری چرایی خشونت علیه زنان و روش مبارزه با آن
مهرداد درویش‌پور
آگورا
نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی
مهرداد درویش‌پور
آگورا
مهاجرت، همپیوستگی، تبعیض قومی و نژادی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها