مطالعات خاورمیانه

امین قدرت‌زاده

پروفایل
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن

فاطما بولاز

پروفایل
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه

کمال سلیمانی

کمال سلیمانی
پروفایل
دکترای تاریخ اسلام و خاورمیانه
بارگزاری نتایج بیشتر