بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
مطالعات خاورمیانه

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

مطالعات خاورمیانه

پروفایل
امین قدرت‌زاده
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه و کاندیدای دکترای فلسفه و مطالعات مذهبی از دانشگاه لیدن
پروفایل
فاطما بولاز
دانش‌آموخته مطالعات خاورمیانه
کمال سلیمانی
پروفایل
کمال سلیمانی
دکترای تاریخ اسلام و خاورمیانه

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان