کمال سلیمانی

دکترای تاریخ اسلام و خاورمیانه


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

کمال سلیمانی

دکترا (2014). دانشگاه کلمبیا، گروه مطالعات خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا (MESAAS). پایان نامه: اسلام و ناسیونالیسم های رقیب: اعراب، کردها، فارس‌ها و ترک‌ها. فوق لیسانس (2008). دانشگاه کلمبیا (MELAC). پایان نامه: علمای شیعه و آپوریای دولت: ولایت فقیه از نراقی تا خمینی. لیسانس (2006). دانشگاه مین جنوبی، گروه فلسفه.

پالایش کنید
نویسنده: کمال سلیمانی، برگردان: مهدی رضایی
کتاب
اسلام و ناسیونالیسم‌های متنازع در خاورمیانه ۱۹۲۶-۱۸۷۶
کلیک کنید!
مقاله
روزانگی خشونت تماشایی در جمهوری اسلامی یا «آتش به اختیار»
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
کمال سلیمانی
نوشتاری
تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
کمال سلیمانی
آگورا
«فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۷
احمد محمدپور، خوشناو قاضی، کمال سلیمانی
آگورا
زندگی و کار در حاشیە استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در رۆژهەڵات
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۶
احمد محمدپور، کمال سلیمانی
آگورا
کولبری، بسترها و پیامدها
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها