فراخوان شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه برای دو شماره‌ی آینده
پوستر فراخوان شورای دبیران انجمن آزادی اندیشه

فراخوان شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه برای دو شماره‌ی آینده

دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده

فراخوان مقاله

شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه

به نقل از وبسایت انجمن آزادی اندیشه

خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
27 محتوا

نام‌ها

بازنشر از سایت انجمن آزادی اندیشه

متن فراخوان مقاله ژورنال آزادی اندیشه

برآنیم که دو شماره آینده ژورنال آزادی اندیشه را به موضوع «دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده» اختصاص دهیم. اهمیت موضوع روشن است: کمتر بحثی در مورد ایران امروز می‌توان یافت که در آن به نوعی به موضوع دین پرداخته نشود.

یک جنبه‌ی موضوع شدن دین، متمایز شدن‌ آن از فرهنگ و جامعه و در آمدن آن به شکل مؤسسه‌ی سیاسی، تبلیغی، اقتصادی و نظامی است که نیروی محرک آن حکومت دینی بوده که در عمل دین را از بافتار سنتی خود برکنده، و به صورت نهاد و تشکیلات و بلندگوهای حکومتی درآورده است.

اما جامعه با “ایمان” خود چه کرده است؟ ایمان دینی به چه صورت‌هایی درآمده، چه پویشی در آینده خواهد داشت ؟ آیا ایمان الهی الزاما پیوسته به ایمان دینی است؟ جایگاه خداباوران دین ناباور کجاست؟ یا خداباوران دین باور روحانیت گریز؟ چه چشم‌اندازی بر جنبش “آنتی کلریکالیسم” در ایران متصور است؟ جدا سازی دین از حکومت یا سکولاریزاسیون سیاسی در شکل ایرانی آن چگونه میتواند تحقق یابد؟ حقوق شهروندی پیروان ادیان دیگر، اعم از مسیحی و یهودی و بهائی و زرتشتی، اهل سنت، و ناباوران چگونه باید در آینده ی ایران تضمین شود؟

موضوعی مهم اما شاید مغفول، اقتصاد سیاسی دین است: دین چه سازوکار اقتصادی‌ای داشته است؟ در حکومت دینی چگونه دین به صورت “سکه” درآمد و قابل معامله با پول و پست و مقام شد؟ اکنون وضع بازار آن چگونه است؟

و موضوعی اساسی دیگر: در کمتر جایی در جهان چون ایران امر سکولاریسم و امر حقوق مساوی شهروندی وبشری و بطور کلی آزادی زن به هم گره خورده‌اند. موضوع رهایی زن در کانون جنبش رهایی از احکام و بینش صغیرکننده‌ در همه شکل‌های اِعمال ولایت قرار گرفته است.

آنچه در بالا آمد، زاویه‌هایی نمونه‌وار برای بررسی هستند که به نظر ما مهم می‌آیند. از شما می‌خواهیم با نوشتن مقاله، معرفی تحقیق‌های دانشگاهی و کتاب‌های مرتبط با موضوع طرح شده از زاویه‌هایی روزآمد، به پربار شدن شماره‌های ویژه ی “دینِ و جامعه دینی در ایران” ژورنال آزادی اندیشه یاری رسانید.

ژورنال آزادی اندیشه دوزبانه است، از این رو مقاله شما می‌تواند به فارسی یا انگلیسی باشد. انتظار از مقاله، رعایت استانداردهای عمومی آکادمیک از نظر زبان، ساختار، استدلال و سنجیدگی است. مقاله‌ها همتاخوانی می‌شوند.

مهلت دریافت مقاله  فارسی یا انگلیسی برای شماره ۱۵ (شماره تابستان) حداکثر اول ژوئن ۲۰۲۴

مهلت دریافت مقاله فارسی یا انگلیسی برای شما ۱۶ (شماره زمستان) حداکثر اول نوامبر ۲۰۲۴

شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه  

اسفند ۱۴۰۲/فوریه ۲۰۲۴

فرم ثبت مقاله برای ژورنال آزادی اندیشه

ثبت مقاله و کتاب ۲۰۲۳

فرمی که مشاهده می‌کنید، برای ثبت مقاله به منظور انتشار در ژورنال‌های آزادی اندیشه و ایران آکادمیا و همچنین برای ثبت درخواست انتشار کتاب است. کتاب‌ها و مقاله‌های ارائه شده باید علمی یا پژوهشی و مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی باشند. اگر اثری که ثبت می‌کنید علمی یا پژوهشی یا بر اساس معیارهای روش‌شناختی نیست و یا به موضوع علوم اجتماعی و انسانی مستقیما ارتباط ندارد، از ثبت مقاله یا کتاب خودداری کنید. پیش از ثبت اثرتان حتما راهنمای انتشارات را بخوانید.

داده‌های شخصی

پس از وارد کردن اطلاعات شخصی وارد مرحله ثبت محتوا می‌شوید
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام شما
نام خانوادگی شما
آیا پروفایل شما در وبسایت ایران آکادمیا موجود است؟
برای اطمینان، در صفحه دیگری از مرورگرتان، وارد وبسایت ایران آکادمیا شوید و نام خود را به فارسی جستجو کنید. اگر برگه‌ای به نام شما موجود باشد، آن را در نتیجه جستجو مشاهده خواهید کرد.
برای اطمینان آدرس ایمیل خود را دوباره وارد کنید
0 of 100 max characters
برای افزودن به برگه ویژه شما در وبسایت ایران آکادمیا، در یک عبارت بسیار کوتاه، درباره رشته اصلی کار حرفه‌ای‌تان بنویسید. برای آنکه در این رابطه ایده روشنی داشته‌باشید، لطفا به چند پروفایل در وبسایت ایران آکادمیا سر بزنید.

Maximum file size: 1MB

برای افزودن به برگه ویژه شما در وبسایت ایران آکادمیا، ما به یک قطعه عکس حرفه‌ای (مناسب برای صفحه شما در این وبسایت ) از روبرو از شما نیاز داریم. لطفا به تصاویر موجود در وبسایت مراجعه کنید تا متوجه نوع و چگونگی عکس بشوید. عکس شما حتما باید فرمت jpeg یا jpg داشته باشد و هیچ نوع دیگری از فایل پذیرفته نیست. همچنین دقت کنید که فایل نمی‌تواند از ۱ مگابایت سنگین تر باشد.
0 of 150 max characters
آخرین اثر منتشر شده‌تان را با شیوه ای پی ای یا شیکاگو در اینجا وارد کنید.

اطلاعات محتوا

همه اطلاعات مربوط به محتوا را در این بخش وارد کنید.
محتوایی که می‌خواهید ثبت کنید
مقاله شما باید علمی یا پژوهشی و بر اساس روش‌شناسی علمی باشد. همچنین کتاب شما باید علمی یا پژوهشی و مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی باشد.
در عنوان انگلیسی از استاندارد عنوان در زبان انگلیسی پیروی کنید. در این استاندارد، همه واژه‌ها، جز حروف ربط، با حرف بزرگ آغاز می‌شوند. مثلا: How to Write Titles for a Journal’s Article?
حداکثر ۵ کلیدواژه بنویسید. دقت کنید که پس از کاما، یک فاصله بگذارید
0 of 501 max words
چکیده شما حداکثرمی‌تواند ۵۰۰ کلمه باشد. چکیده دست کم باید ۳۰۰ کلمه باشد. اگر مقاله شما چکیده ندارد، در یک پاراگراف کوتاه، محتوای آن را توضیح بدهید. از سرخط زدن (اینتر زدن) خودداری کنید. چکیده یک پاراگراف است و نباید در نگارش چکیده از پانویس یا سرخط و عنوانبندی استفاده کنید.
حداکثر ۵ کلیدواژه انگلیسی بنویسید. پس از هر کاما، یک فاصله بگذارید.
0 of 501 max words
Your abstract must not exceed 500 words in length. The abstract should contain a minimum of 300 words to adequately summarize your paper. If your paper does not include an abstract, please provide a concise description of its content in a short paragraph. Avoid excessive formatting such as overlining, which is not necessary for the abstract. The abstract should be written as a single paragraph and should not contain footnotes or headings.

Maximum file size: 10MB

همه مقاله‌های منتشر شده از سوی انتشارات ایران آکادمیا در ژورنال‌ها، از شیوه (استایل) شیکاگو (نسخه یادداشت) برای استنادهای درون‌متنی و بخش کتابشناسی (مراجع) استفاده می‌کنند. پیش از ثبت مقاله‌تان، مطمئن شوید که بر اساس این شیوه‌نامه تنظیم شده است. مقاله خود را به طور کامل و نهایی برایمان بفرستید. فایل فرستاده شده باید شامل بدنه مقاله، پانویس و پی‌نوشت و کتابشناسی (منابع) باشد. مقاله‌هایی که با شیوه‌نامه علمی نگاشته نشده باشند، به طور خودکار از روند بررسی خارج می‌شوند. انجام تصحیحات پس از ثبت مقاله ممکن نیست. لطفا دقت کنید که آخرین نسخه ویراسته مقاله را آپلود کنید. تنها فرمت پذیرفته شده برای آپلود، فایل مایکروسافت وُرد است.
نام نویسنده
نام نویسنده
نام نویسنده
نام وسط (در صورت موجود)
نام خانوادگی نویسنده
0 of 501 max words
درباره کتابی که درخواست انتشارش را دارید بنویسید. ما برای این بخش نیازمند توضیح چکیده‌ای درباره محتوای کتاب، نویسنده یا مترجم آن، انگیزه ارائه کتاب برای نشر از سوی ایران آکادمیا و هر توضیح ضروری دیگری هستیم که به انتشار کتابتان کمک کند. لطفا در نظر داشته باشید که ما از بازنشر کتابی که به تمامی در ایران منتشر شده باشد معذوریم، مگر آنکه به شکلی سانسور شده باشد. همچنین، در نظر داشته باشید که ایران آکادمیا یک ناشر سودمحور نیست و به دسترسی آزاد باور دارد. ازینرو، نسخه چاپی تنها از طریق سایت توزیع کننده و با پرداخت بهای چاپ و ارسال در دسترس است و نسخه دیجیتال کتاب‌ها به شکل رایگان، در دسترس مخاطبان علاقه‌مند قرار خواهد گرفت.

Maximum file size: 10MB

برای بررسی کتابتان، دست کم یک فصل، یا همه فصول آن را برای ما بفرستید. تنها فایل پذیرفته شده برای آپلود، مایکروسافت وُرد است.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها