بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
20 محتوا

پروژه بین‌المللی کتاب «اقتصاد» یک برنامه کامل و منسجم در حوزه علم اقتصاد با دسترسی باز و رایگان است که شامل کتابھای درسی الکترونیک و منابع پشتیبان آن اعم از کوئیز و نمودارھای تعاملی و ویدئوھای آموزشی برای استادان و نیز دانشجویان است.

ایران آکادمیا از سال ۲۰۱۵ با هدف ارائه آموزشی جایگزین در حوزه علوم انسانی و باور به ضرورت انتشار محتوای علمی و آموزشی با متن باز، بعنوان اولین دانشگاه فارسی زبان، کتاب اقتصاد کور را در منابع دوره تحصیلی اقتصاد سیاسی خود گنجاند. در ادامه برای ھمکاری و سھیم شدن در پروژه کور، ایران آکادمیا از سال ٢٠١۷ ترجمه این کتاب درسی به فارسی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ٢٠١٨ دوازده فصل از ٢٢ فصل این کتاب الکترونیکی را راه اندازی کرده و در دسترس عمومی گذاشت.

بسیار خوشنودیم که پس از ماه‌ها تلاش ضمن رفع کمبودها و تصحیح دوازده فصل نخست کتاب، سرانجام نسخه کامل کور در ۲۲ فصل، بزودی در دسترس همگان خواهد بود.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
استاد دوره: محمدرضا معینی
دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز

خبرها

رویدادها