فراخوان

فراخوان‌های کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر (ICCI) در اینجا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بایگانی فراخوان

فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها
دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان دعوت به مشارکت و سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر - ایران آکادمیا
جایگزین عکس پُست
فراخوان
فراخوان کنفرانس ۲۰۱۹
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email