بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
فراخوان

فراخوان‌های کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر (ICCI) در اینجا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بایگانی فراخوان

خبر
فراخوان مقاله – «زن، زندگی، آزادی» – ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
به نقل از انجمن آزادی اندیشه
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
طراح و مدرس: لیلا اسدی
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها
دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
جایگزین عکس پُست
فراخوان
فراخوان کنفرانس ۲۰۱۹