فراخوان

فراخوان‌های کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر (ICCI) در اینجا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بایگانی فراخوان

خبر
فراخوان مقاله – «زن، زندگی، آزادی» – ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
به نقل از انجمن آزادی اندیشه
بخشی از فراخوان شورای دبیران ژورنال: اکنون ما با موقعیت ویژه‌‌ای در ایران مواجه هستیم؛ و این همانا موقعیتی است که ضرورت تلاش در جهت هدف‌های انجمن را مؤکد می‌سازد. ما شما را فرامی‌خوانیم برای ژورنال آزادی اندیشه بنویسید. شماره‌‌ای که در تدارک انتشار آن هستیم، شماره ۱۳، تماما به مسائل جنبش «زن، زندگی، آزادی» اختصاص دارد. متن کامل فراخوان را در وبسایت ژورنال بخوانید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید مهلت ثبت مقاله تا ۲۸فوریه۲۰۲۳
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
طراح و مدرس: لیلا اسدی
دوره آموزشی بیجاشدگی یک رویکرد میان رشته‌ای حقوقی، سیاسی و جامعه شناسانه نسبت به مسئله مهاجرت اجباری را به کار می‌گیرد تا در پایان آموزش ها شرکت کنندگان با تعاریف و مفاهیم اولیه مرتبط با حقوق پناهندگی، مبانی سیاسی اجتماعی همچنین رویکردهای انتقادی نسبت به رژیم حقوقی بین المللی پناهنده آشنا شوند. در این دوره نام‌نویسی کنید به دوستان خود بگویید
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها
دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان دعوت به مشارکت و سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر - ایران آکادمیا
جایگزین عکس پُست
فراخوان
فراخوان کنفرانس ۲۰۱۹