فراخوان کنفرانس ۲۰۱۹

کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
فراخوان
بایگانی فراخوان‌های کنفرانس
4 محتوا

کنفرانس «انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها» در ژانویه‌ی ۲۰۱۹، از سوی دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا و با همکاری دانشگاه لیدنِ هلند و «انجمن پژواک» فرانسه در موزه باستان شهر لیدن هلند برگزار شد و شماری از اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه‌های مختلف در آن سخنرانی کردند.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها