مجموعه روانشناسی مارکسیستی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی مجموعه روانشناسی مارکسیستی

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تاریخ روان‌شناسی مارکسیستی – عصر طلایی علم شوروی
آنتون یاسنیتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
اشتباه روان‌شناسی درون‌نگر نه در آرزویش برای تثبیت خودآگاهی به‌عنوان ابژهٔ بررسی روانشناختی، بلکه در چگونگی تفسیر خودآگاهی و روان انسان بود. اشتباه رفتارگرایی در این نبود که هدف آن کاوش افراد در فعالیتشان بود، بلکه اول از همه در نحوهٔ تفسیر چنین فعالیتی بود. و آشفتگی روان‌شناسی روح در این نیست که جوهر آگاهی را از راه رابطه‌اش با فرهنگ، با ایدئولوژی، درک کند، بلکه در چگونگی تفسیر این رابطه است... تنها راه تجدیدنظرِ اساسی در تفسیر هر دو مفهوم خودآگاهی و فعالیت انسانی، که به‌گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با تفسیر جدید از روابطِ متقابل آنها پیوند خورده است. تنها تجدیدنظری چنین بنیادی می‌تواند به آشکار شدن صحیح ابژهٔ روان‌شناسی منجر شود.
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی
ژرژ پولیتزر، برگردان: امانوئل شکریان
...اما در واقع روان‌شناسی علمی خیلی بدبخت است، این بی‌معناترین ظاهربینی است که با تشویق افرادی تحصیلکرده که فقط زمینه‌های مشترک روش‌شناسی را می‌دانند، رضایت‌مندی جهانی به دست آورده است. مطمئنا در ظاهر روانشناسان مذکور با مبارزه با ایده‌های فرسوده «روان‌شناسی تجربی» به روان‌شناسی کمک کرده اند، اما در واقع آنها برای روان‌شناسی تجربی پناهگاهی ساختند که در آن به دور از هر گونه انتقاد همچنان بتواند بقا یابد. - انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
شیوه‌ی تفکر دیالکتیکی در آکادمی غرب به حاشیه رفته است. محققان و فیلسوفان غربی تمایل دارند تفکر دیالکتیکی را به عنوان موضوعی نامربوط، مبهم و مسئله‌ساز بررسی کنند. ریشه‌های موضع منفی نسبت به دیالکتیک را می‌توان در «فرقه تجربه‌گرایی» (تولمین و لیری ۱۹۸۵) و «سلطه‌ی پایدار اثبات‌گرایی» (برین و دارلاستون-جونز ۲۰۰۸) در روان‌شناسی و همچنین در سایر رشته‌ها یافت. علاوه بر این لازم به ذکر است که تفسیرهای الگو وار و فرم‌گرایانه از دیالکتیک بدون شک به بازتولید دریافت منفی آن در دانشگاه‌های غرب کمک می‌کند.
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات ارزان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
پنجمین جلد از مجموعه روانشناسی مارکسیستی، به کوشش امانوئل شکریان - منتشر شده از سوی انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا