بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
ژورنال‌ها

ژورنال‌های ایران آکادمیا و آزادی اندیشه، از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌شوند. این ژورنال‌ها، با استانداردهای بین‌المللی نشر علمی تطبیق یافته‌اند و بر موضوعات حوزه علوم اجتماعی و انسانی متمرکزند.

ژورنال آزادی اندیشه
همه شماره‌های ژورنال آزادی اندیشه
13 Post(s)
ژورنال ایران آکادمیا
بایگانی ژورنال ایران آکادمیا
9 Post(s)

بایگانی ژورنال‌ها

جلد شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۳
تابستان ۱۴۰۲
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۲
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۱
بهار ۱۴۰۱
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰
آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹
تیر ۹۹
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸
آذر ۹۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶
تیر ۹۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴
تیر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۲
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱
خرداد ۹۴