ژورنال‌ها

ژورنال‌های ایران آکادمیا و آزادی اندیشه، از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌شوند. این ژورنال‌ها، با استانداردهای بین‌المللی نشر علمی تطبیق یافته‌اند و بر موضوعات حوزه علوم اجتماعی و انسانی متمرکزند.

ژورنال آزادی اندیشه
همه شماره‌های ژورنال آزادی اندیشه
12 Post(s)
ژورنال ایران آکادمیا
بایگانی ژورنال ایران آکادمیا
9 Post(s)

بایگانی ژورنال‌ها

ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۲
پاییز ۱۴۰۱
دوازدهمین شماره از ژورنال آزادی اندیشه با موضوع گردش قرن. منتشر شده از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا. شما می‌توانید همه مقاله‌های این ژورنال را بصورت آنلاین مطالعه کنید یا نسخه چاپی را سفارش دهید.
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
نهمین شماره ژورنال ایران آکادمیا- ویژه کنفرانس ICCI
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۱
بهار ۱۴۰۱
یازدهمین شماره از ژورنال آزادی اندیشه با موضوع گردش قرن. منتشر شده از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰
آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹
تیر ۹۹
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸
آذر ۹۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶
تیر ۹۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴
تیر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۲
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱
خرداد ۹۴