ژورنال‌ها

ژورنال‌های ایران آکادمیا و آزادی اندیشه، از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌شوند. این ژورنال‌ها، با استانداردهای بین‌المللی نشر علمی تطبیق یافته‌اند و بر موضوعات حوزه علوم اجتماعی و انسانی متمرکزند.

ژورنال آزادی اندیشه
همه شماره‌های ژورنال آزادی اندیشه
11 Post(s)
ژورنال ایران آکادمیا
بایگانی ژورنال ایران آکادمیا
8 Post(s)

بایگانی ژورنال‌ها

خبر
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۱
بهار ۱۴۰۱
یازدهمین شماره از ژورنال آزادی اندیشه با موضوع گردش قرن. منتشر شده از سوی انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰
آذر ۹۹
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹
تیر ۹۹
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸
آذر ۹۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶
تیر ۹۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵
آذر ۹۶
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴
تیر ۹۶
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳
دی ۹۵
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۲
بهمن ۹۴
انتشارات
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱
خرداد ۹۴
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email