آثاری که انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌کند، محدود به موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و انسانی است. این کتاب‌ها می‌توانند در نسخه چاپی و الکترونیکی  به انتشار برسند.

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
6 Post(s)
مجموعه حقوق بشر
2 Post(s)
تک‌جلد
مجموعه کتاب‌های منتشر شده تک‌جلدی
5 Post(s)
مجموعه مطالعات کُردی

بایگانی کتاب

تک‌جلد
نیروی خشونت‌پرهیزی
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد
جودیت باتلر، فیلسوف سیاسی و فمینیست معاصر آمریکایی، در این کتاب از دو تصور رایج درباره خشونت‌پرهیزی فاصله می‌گیرد تا جایگاهی انتقادی نسبت به هر دو تصور اتخاذ کند. این کتاب توسط مهسا اسداله‌نژاد ترجمه شده است. نسخه رایگان دیجیتال این کتاب را همینجا دانلود کنید. شما همچنین می‌توانید نسخه چاپی این کتاب را سفارش دهید.
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
نویسنده: کمال سلیمانی، مترجم: سیروان برزنجی، سرویراستار: امید حسنی، ویراستار: کارزان سنایی. نخستین کتاب از مجموعه «کُردستان، نگاهی از درون» منتشر شده از سوی انتشارات علمی‌-پژوهشی ایران آکادمیا زیر مجموعه «مطالعات کُردی». نسخه پی‌دی‌اف (دیجیتال) این کتاب در وبسایت انتشارات ایران آکادمیا به طور رایگان در دسترس قرار داده شده‌است. می‌توانید نسخه چاپی این اثر را سفارش دهید.
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
شیوه‌ی تفکر دیالکتیکی در آکادمی غرب به حاشیه رفته است. محققان و فیلسوفان غربی تمایل دارند تفکر دیالکتیکی را به عنوان موضوعی نامربوط، مبهم و مسئله‌ساز بررسی کنند. ریشه‌های موضع منفی نسبت به دیالکتیک را می‌توان در «فرقه تجربه‌گرایی» (تولمین و لیری ۱۹۸۵) و «سلطه‌ی پایدار اثبات‌گرایی» (برین و دارلاستون-جونز ۲۰۰۸) در روان‌شناسی و همچنین در سایر رشته‌ها یافت. علاوه بر این لازم به ذکر است که تفسیرهای الگو وار و فرم‌گرایانه از دیالکتیک بدون شک به بازتولید دریافت منفی آن در دانشگاه‌های غرب کمک می‌کند.
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
محمود مسائلی
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات ارزان
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
محمود مسائلی
کتابی که پیش ‌رو دارید و جلدهای بعدی آن، [...] با هدف روشنگری در ذهن جوانان ایرانی و همه کسانی که فارسی زبان هستند، شامل خواهران و برادران افغان و تاجیک، تهیه شده است.
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
پنجمین جلد از مجموعه روانشناسی مارکسیستی، به کوشش امانوئل شکریان - منتشر شده از سوی انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا