آثاری که انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌کند، محدود به موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و انسانی است. این کتاب‌ها می‌توانند در نسخه چاپی و الکترونیکی  به انتشار برسند.

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
8 Post(s)
مجموعه حقوق بشر
2 Post(s)
تک‌جلد
مجموعه کتاب‌های منتشر شده تک‌جلدی
7 Post(s)
مجموعه مطالعات کُردی

بایگانی کتاب

کتاب
سیاست جنسی
نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
جلد کتاب خاطرات یک سرگشته ایرانی به کوشش شهرام کیانی
کتاب
خاطرات یک سرگشته ایرانی
به کوشش شهرام کیانی
خبر
طلعت پاشا پدر ترکیه مدرن – معمار نسل‌کشی (در آستانه انتشار)
نویسنده: هانس لوکاس کیسر، برگردان: امیر مقدم
جلد کتاب عصر طلائی علم شوروی
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تاریخ روان‌شناسی مارکسیستی – عصر طلایی علم شوروی
آنتون یاسنیتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
رخداد
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی
ژرژ پولیتزر، برگردان: امانوئل شکریان
تک‌جلد
نیروی خشونت‌پرهیزی
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
محمود مسائلی
چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
محمود مسائلی
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان