اشتراک ژورنال‌

اشتراک نسخه چاپی

بهای هر نسخه چاپی ژورنال، ۱۵ یورو و هزینه پست آن ۷ یورو است. از این رو با اشتراک در هر ژورنال، هر ۶ ماه یکبار، به طور خودکار، ۲۲ یورو خواهید پرداخت. 

شما می‌توانید در هر زمان که تصمیم بگیرید، اشتراک خود را لغو کنید.

لطفا فُرم زیر را به زبان انگلیسی کامل کنید.

Journals Subscription
Product
Type of Subscription
Please provide the full legal name of the institution.
Name of the Subscriber
Name of the Subscriber
Name
Surname
Re-enter your e-mail address
Your Phone Number With Your Country Code (e.g., +31)
Delivery Address
Delivery Address
City
State/Province
Zip/Postal
Country
Total amount you will be charged every six months

Do not forget to click on Submit and Finish bottom to finish the subscription after the payment is done.اشتراک نسخه دیجیتال

اگر مایلید تنها از انتشار نسخه دیجیتال ژورنال‌های ایران آکادمیا و آزادی اندیشه از طریق ایمیل مطلع شوید، فرم زیر را پُر کنید.


پشتیبانی از تداوم انتشار

انتشار ژورنال‌ها، بدون پشتیبانی شما امکان‌پذیر نیست.

اگر می‌خواهید در تداوم انتشار ژورنال‌ها نقش داشته باشید، می‌توانید از طریق زیر پشتیبانی کنید.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها