ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰

علم، قدرت و جنسیت
دهمین شماره آزادی اندیشه با موضوع علم، قدرت و جنسیت
پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

نیره توحیدی
آزادی اندیشه شماره ۱۰
تفاوت‌های جنسی در انگیزه پیشرفت علمی/حرفه‌ای پسران و دختران ایرانی
مباحثه وسمقی و اشکوری
آزادی اندیشه شماره ۱۰
جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسلامی
فاطمه حسین‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۱۰
جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک
سعید پیوندی و یاسمین نادر
آزادی اندیشه شماره ۱۰
زنانه شدن آموزش عالی در ایران: تناقض ها و پیچیدگی­ ها
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۰
علم، قدرت و نابرابری‌های جنسیتی
نیره توحیدی
آزادی اندیشه شماره ۱۰
مریم میرزاخانی: طرد کلیشه های جنسیتی در پرتو علم
هنگامه صابری، ترجمه: منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۰
اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

نام‌ها

سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
فاطمه حسین‌زاده
پژوهشگر
هنگامه صابری
استاد نظریه و تاریخ حقوق بین الملل، حقوق معلولیت و حقوق بشر
یاسمین نادر
صدیقه وسمقی
حسن یوسفی اشکوری
پژوهشگر تاریخ و دین
منصوره شجاعی
منصوره شجاعی
نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیشنهاد ما

بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۲
تیر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۴
خرداد ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۵
-
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۷

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی