ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۱

گردش قرن (۱)

https://doi.org/10.53895/ISBX9192

سردبیر: علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران علی بنوعزیزی، کالج بوستون، سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن، نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ، روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین، محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا، جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

در بزرگداشت جمشید بهنام

ژورنال آزادی اندیشه
همه شماره‌های ژورنال آزادی اندیشه
14 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
30 محتوا

نام‌ها

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها