ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱

علوم انسانی و اجتماعی
نخستین شماره آزادی اندیشه با موضوع علوم انسانی و اجتماعی
پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

حسن یوسفی اشکوری
آزادی اندیشه شماره ۱
دین علمی و علم دینی
نیره توحیدی
نیره توحیدی
آزادی اندیشه شماره ۱
رشته‌ «مطالعات زنان» در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسلامی
شاپور راسخ
آزادی اندیشه شماره ۱
علوم اجتماعی در دانشگاه تهران
کاظم ایزدی
آزادی اندیشه شماره ۱
علوم اجتماعی و تحول آن در ایران
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱
هفت پرسش پیرامون معنای اسلامی کردن علوم انسانی در ایران
ر. رمضانی
آزادی اندیشه شماره ۱
فساد دانشگاهی در ایران
محسن کدیور
آزادی اندیشه شماره ۱
انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها
کاظم کردوانی
آزادی اندیشه شماره ۱
بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۱
تیره‌روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران
فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
آزادی اندیشه شماره ۱
چگونگیِ شکل‌ گیریِ علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت‌ها و مانع‌ها و دستاوردها
جمشید بهنام
آزادی اندیشه شماره ۱
دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی
آرش جودکی
آزادی اندیشه شماره ۱
در بزرگداشتِ میرشمس الدین ادیب سلطانی : مترجم

نام‌ها

کاظم ایزدی
جامعه‌شناس
جمشید بهنام
استاد فقید جامعه شناسی
شاپور راسخ
جامعه شناس فقید
محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی
فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
ر. رمضانی
شاعر
سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
حسن یوسفی اشکوری
پژوهشگر تاریخ و دین
محسن کدیور
پژوهشگر دینی
کاظم کردوانی
جامعه شناس
آرش جودکی

پیشنهاد ما

آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۰
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳
تیر ۹۷
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۶

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها